دوره مدیریت

مدیریت

مبتدی

آشنایی با مهارت های نرم

امروزه سازمان ها، شرکت ها و حتی افراد عادی در …

500,000 تومان

-34%
متوسط

مدیر در نقش کوچ

شیوه مدیریت مدیران، موفقیت و شکست یک سازمان را رقم …

2,500,000 تومان3,800,000 تومان

مدیر در نقش کوچ

25 ساعت
14 درس
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مفهوم کوچینگ
پارادایم شیفت از گفتن به پرسیدن
تقویت مهارت شنیدن فعال و همدلانه
یادگیری شیوه بازخورد بدون قضاوت
اجرای کوچینگ بهبود عملکرد برای کارکنان
ویژه
مبتدی

برنامه ریزی توسعه فردی

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی یک برنامه زمان بندی …

1,000 تومان

برنامه ریزی توسعه فردی

16 ساعت
5 درس
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
تدوین لیست ارزش های فردی
تعیین نقاط قوت
تعیین علاقه مندی های حرفه ای
نوشتن برنامه توسعه فردی
یافتن اولویت مهارت های نرم نیازمند توسعه
اجرای برنامه توسعه فردی با همراهی یک کوچ​
لیست علاقه مندی ها 0