دوره حسابداری

حسابداری

1 دوره آیتم
مشاهده
ویژه
متوسط

حسابداری مالی 1

حسابداری مالی 1 دوره آموزشی سازمان فنی و حرفه ای …

540,000 تومان

حسابداری مالی 1

50 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دانش پذیران پس از گذراندن این دوره آموزشی می توانند رویدادهای مالی را شناسایی ، اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی و گزارشگری نمایند.
لیست علاقه مندی ها 0